Publications

 


Authors Publications Publisher Year  
Arzu Al, Meral Balcı, İmam Bakır Kanlı (eds)

Uluslararası Politik Ekonomi 1

Savaş Yayınevi 2017
İmran Demir

Overconfidence and Risk Taking in Foreign Policy

Decision-Making: The Case of Turkey's Syria policy

Palgrave Macmillian 2017
Arzu Al (ed)

Uluslararası Politik Ekonomi:

Ekonomik Krizler ve Türkiye

Babıali Kültür Yayıncılığı 2016

Emel Parlar Dal,

Gonca Oğuz Gök,

Tolga Sakman (eds)

Küresel Yönetişim, Güvenlik ve Aktörler:

70. Yılında BM

Tasam Yayınları 2016
Alaeddin Yalçınkaya (ed) Ermeni Soykırım İddiaları ve Uluslararası Hukuk Astana Yayınları 2015

Emel Parlar Dal,

Paul Kubicek, 

Tarık Oğuzlu (ed)

Turkey's Rise as an Emerging Power  Routledge 2014 
Arzu Al Türk Dış Politikası Kaknüs 2014

  

 


This page updated by Uluslararası İlişkiler on 30.11.2018 17:51:53

QUICK MENU