Faculté de Science PolitiqueRelations Internationales

Relations Internationales

Bölüm Hakkında

 

Yüksek Öğretim Kurulu'nun 03 Mayıs 2012 tarihinde yapılan genel kurulunda kabul edilen kararla Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne bağlı olarak kurulan Uluslararası İlişkiler bölümü, 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.

Bölümümüz öğrencileri, bölüm derslerini almadan önce bir sene boyunca İngilizce hazırlık eğitimi görmektedirler. Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler, bölüm derslerini almaya başlamaktadırlar ve bu derslerin en az %30'u İngilizce olarak verilmektedir.

Lisans programı yanında bölümümüzde Tezli ve Tezsiz Uluslararası Politik Ekonomi yükseklisans programları, İstihbarat yükseklisans programı ve yine Uluslararası Politik Ekonomi doktora programı bulunmaktadır.