Siyasal Bilgiler FakültesiUluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

"Türkiye’nin Küresel Yönetişime Katkısı" Panelleri Ankara'da Gerçekleştirildi

Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Emel Parlar Dal yürütücülüğünde devam eden "Yükselen Bir Güç Olarak Türkiye ve BRICS Ülkelerinin Küresel Yönetişime Katılımları: Karşılaştırmalı Bir Analiz" başlıklı TÜBİTAK 1001 projesinin bulguları 15 Haziran 2016 Çarşamba günü T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM)'nde düzenlenen çalıştayda kamuoyu ile paylaşıldı. Çalıştayda da proje araştırmacısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kutlay ve proje bursiyerleri Arş. Gör. Ali Murat Kurşun, Arş. Gör. Hakan Mehmetcik, Arş. Gör. Ferit Belder, Şükrü Aydın ve Samiratou Dipama konuşmacı olarak yer aldılar. 

Doç. Dr. Emel Parlar Dal

SAM'da düzenlenen çalıştaya Dışişleri Bakanlığı'ndan ve çeşitli kurumlardan uzmanlar ve bürokratlar katıldı. 

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Emel Parlar Dal TÜBİTAK tarafından desteklenen ve ‘küresel yönetişim’ kavramını yeniden anlamak, Türkiye’nin yükselen güçler arasındaki konumunu BRICS ülkeleri karşılaştırmasında değerlendirmek gibi hedefler taşıyan çalışmanın amaçlarını ortaya koyduktan sonra bu çalışmanın hem akademik literatür bağlamında ciddi bir boşluğu dolduracağını ve hem de uygulayıcılar için Türkiye'nin küresel yönetişime katılım haritasını çıkardığını belirtti. Doç. Dr. Emel Parlar Dal'ın konuşması Türkiye’nin ve BRICS ülkelerinin küresel yönetişim politikalarındaki eğilim, strateji ve hedeflerini verilere dayalı karşılaştırmalı olarak analiz ettiği ve bu çerçevede Türkiye'nin küresel yönetişimdeki konumunu arttırması için uygulanmasını önerdiği politikalar ile devam etti.

Ali Murat Kurşun, proje için BRICS ülkeleri ve Türkiye’nin küresel yönetişime katkısı ölçülürken, gerekçelerini de belirterek, ne tür bir metodoloji izlendiğini anlattı. Proje yoluyla elde edilen, personel, finansal ve fikirsel düzlemdeki verileri ise Hakan Mehmetçik, Şükrü Aydın ve Samiratou Dipama dinleyicilere sundu. 

Her iki çalıştayın sonunda da proje panelistlerin konuşmalarını takiben soru-cevap kısmına geçildi. 

 

 

Bu sayfa Uluslararası İlişkiler tarafından en son 25.07.2016 15:10:38 tarihinde güncellenmiştir.