Siyasal Bilgiler FakültesiUluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Bölüm Başkanının Mesajı

 

Uluslararası İlişkiler,  günümüzde en fazla ilgi duyulan alanlardan olup bunun küreselleşen dünyamızın fırsatları ve sorunları ile bağlantısı bulunmaktadır. Bu bölüm mezunları açısından ideal meslek diplomatlık olduğu halde eğitimini tamamlayanların büyük çoğunluğu kamu ve özel sektörde önemli mevkileri işgal etmektedirler. Uluslararası siyasi ve ticari kuruluşlar yanında hemen her şirket veya kurumun küresel bağlantıları, iyi eğitim almış Uluslararası İlişkiler bölümü mezunlarına olan talebi her geçen gün artırmaktadır.

Başarılı ve köklü bir geçmişi olan üniversitemiz bünyesindeki Siyasal Bilgiler Fakültesi bölümü olarak programlarında olduğu gibi araştırma faaliyetlerinde de barışçı ve müreffeh bir dünyanın kurulmasında sorumluluklarının bilincindedir. Lisans eğitimi yanında Yüksek Lisans ve Doktora programlarrımız da mevcuttur. Bunun yanında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara ev sahipliği yapma, özel konularda çalıştay ve programlar düzenleme gibi toplumsal eğitim ve aydınlatmanın her safhasında bölümümüz kendisini görevli saymaktadır. Öğretim üyelerimiz, üniversitemiz veya ülkemiz dışındaki ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda da üniversitemizi başarıyla temsil etmektedir.

Misyonumuz

Lisans ve lisansüstü derecelerinde donanımlı öğrenciler yetiştirmek temel misyonumuzdur. Yakın tarih, bölge ve küresel gerçekleri doğru bir şekilde öğrenip tahlil eden, yorumlayan, eleştiren, sonuçlar çıkarabilenler, aynı zamanda geleceği de başarıyla planlayabileceklerdir. Öğrencilerimizi Uluslararası İlişkiler kavram, teori ve alanları yanında ekonomi, sosyoloji ve yönetim dallarında, kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlaştırmak, programımızın temel amacıdır. Bir yabancı dili iyi öğrettikten sonra kendi tercihiyle ikinci yabancı dilin öğretilmesi için de fırsatlar hazırlanmaktadır.

Vizyonumuz

Ülkemizin içinde bulunduğu bölge aynı zamanda küresel rekabetin zirvede olduğu coğrafyayı oluşturmaktadır. Bu durum büyük tehditler kadar büyük fırsatların da nedeni demektir. Öncelikle ülkesel, daha sonra bölgesel, nihayet küresel gerçeklerin doğru bilinmesi, bunların doğru anlamlandırılmasının da şartıdır. Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu’da barış, huzur ve refahın kurulması ve sürdürülmesinde bölge ülkelerinin yönetim ve eğitim kademelerinin öncelikli sorumluluğu sözkonusudur. Üniversitemizin, bölgesel konulardaki eğitim ve aydınlatma faaliyetleri sadece ülkemiz halkına yönelik olmayıp farklı ülkelerden öğrencilere eğitim verme görevi bulunduğu da bir gerçektir. Bundan dolayı bölümümüzdeki yabancı öğrenci oranının yüksek tutulması temel hedeflerdendir. Özellikle Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu ve Balkanlar konusunda bölümümüzün de içinde olduğu sosyal bilimler alanında bilimsel ve kapsayıcı araştırmaların ve araştırmacıların nicel ve nitel bakımdan artırılması gerekmektedir. Yine bundan dolayı Erasmus ve diğer öğrenci değişim programlarından öğrencilerimizi etkin bir şekilde yararlandırma imkanları sunulmaktadır. Ülkemiz ile yakın ve uzak komşularımızın sömürmeden ve sömürülmeden güvenlik, işbirliği ve refah düzeylerini artırmak ve geliştirmek asli vizyonumuzdur.

Bu sayfa Uluslararası İlişkiler tarafından en son 29.03.2019 09:48:10 tarihinde güncellenmiştir.