Yayınlar

Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından yapılan güncel yayınlardan bazıları şu şekildedir:

ÖZKAN, B., (2019). Turkey and Its Neighbours in the Middle East: Iran, Iraq and Syria. The Routledge Handbook of Turkish Politics (pp.391-400), Routledge.
Balcı, M., (2019). İngiliz General Allenby’nin Filistin ve Suriye’deki Faaliyetleri. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi , vol.6, 63-77.
ÖZKAN, B., (2019). Relations between Turkey and Syria in the 1980’s and 1990’s:Political Islam, Muslim Brotherhood and Intelligence Wars. Uluslararasi Iliskiler-International Relations , vol.16, 5-25.
Oğuz Gök, G., & Karadeniz , R. F. , (2019). Emerging Middle Powers (MIKTA) in Global Political Economy: Preferences, Capabilities and their Limitations. Turkey’s Political Economy in 21st Century (pp.50-71), London: Palgrave Macmillan, London .
YALÇINKAYA, A., (2019). Küreselleşmenin ”İstenmeyen Sonuçları” Bağlamında Batı’xxnın Çıkmazları. Küreselleşmenin Krizi, Yeni Güç Dengeleri (pp.4974), Ankara: EFEAKADEMİ YAYINLARI.
Oğuz Gök, G., (2019). Birleşmiş Milletler Sistemi ve Reform Tartışmaları. Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar (pp.55-78), Ankara: ANKASAM .
Parlar Dal, E., Parlar Dal, E., Erşen, E., & Erşen, E., (2020). Russia in the Changing International System . London: Palgrave Macmillan, London .
Mehmetcik, H., (2019). Introduction: Neither Liberal nor International nor Order. Rising Powers Quaterly , vol.4, 7-17.
KATITAŞ, G., (2019). LATİN AMERİKA’DA ÖRTÜŞEN BÖLGESELCİLİK. Öneri Dergisi , vol.14, 255-293.
Mehmetcik, H., (2019). Inter-Regionalism and Trans-Regionalism in Regionalism Studies: The Case of European Union and African Union. International Journal of Political Science and Urban Studies , vol.7, 72-84.
Mehmetcik, H., & Pekel, S., (2019). The Determinants of Turkish Foreign Aid: An Empirical Analysis. Turkey’s Political Economy in the 21st Century (pp.195-213), London: Macmillan/Palgrave Press, London .
Yalçınkaya, A., (2019). AVRASYA STRATEJİLERİ: İLİŞKİLER, ÖRGÜTLER, POLİTİKALAR . Ankara: ASTANA YAYINLARI.
KATITAŞ, G., (2019). Asya’da Çin ve Rus Bölgeselciliği: Modern İpek Yolu Projesi ve Avrasya Ekonomik Birliği. International Journal of Political Science and Urban Studies , vol.7, 119-141.
Balcı, M., & Deniz, E., (2019). Rethinking The Iranian Islamic Revolution of 1979 with The Security Dilemma of The Cold War. International journal of Political Science Urban Studies , vol.7, 132-147.
Balcı, M., & Büyükdağ, A., (2019). Middle East Oil and The US Hegemony. Current Issues in International Relations I (pp.115-125), İstanbul: Yeditepe Yayınevi.
PARLAR DAL, E., (2019). Status-seeking policies of middle powers in status clubs: the case of Turkey in the G20. Contemporary Politics .
DEMİR, İ., (2019). Bilardo Topunun Yapısının Sökümü: Dış Politika Analizi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , vol.19, 80-90.
Oğuz Gök, G., (2019). Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve Filistin Meselesi. Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Filistin Politikaları (pp.597-623), İstanbul: Efeakademi.
DEMİR, İ., (2019). Social Movements, Globalization and International Relations. Current Issues in Internatıonal Relations I (pp.141-186), İstanbul: Yeditepe Yayınevi.
Balcı, M., (2019). Tek Parti Dönemi’nde Eğitim Şûralarının Hükümetlerin Eğitim Politikalarına Etkileri. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , vol.9, 143-164.
Mehmetcik, H., & Parlar Dal, E., (2019). 2000’li Yıllar sonrası Türkiye’nin Yükselişini Neoklasik Gerçekçilik Çerçevesinden Anlamak. Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar ve Teorik Uygulamalar (pp.27-45), İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
Al, A., & Aslan, N., (2019). Türkiye’nin Güvenlik Anlayışındaki Dönüşüm: Türkiye-Irak İlişkileri. International Journal of Political Science and Urban Studies , vol.7, 493-515.
Balcı, M., Al, A., & Katıtaş, G., (2019). Political Economy of The Syrian Crisis and Turkey’s Political Stance Towards Syria. Current Issues in International Relations I (pp.9-56), İstanbul: Yeditepe Yayınları.
PARLAR DAL, E., (2019). Status competition and rising powers in global governance: an introduction. Contemporary Politics .

 

 

 

 


Bu sayfa Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından en son 16.06.2022 14:50:54 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM